Tổng hợp giáo trình, tài liệu tham khảo, đề thi của môn học Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự
Giáo trình & Bài giảng môn Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự
Tài liệu tham khảo môn Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự
 • Ebook Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Trình diễn hội thảo OpenOffice.org Impress

  Ebook Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Trình diễn hội thảo OpenOffice.org Impress

  Ebook Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Trình diễn hội thảo OpenOffice.org Impress cung cấp cho các những kiến thức về trình diễn đơn giản, cách xây dựng các Slides, sử dụng các Template và thiết lập Slide Master, sự khác nhau cơ bản giữa Impress và Powerpoint. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

  Loại Sách | Loại file: pdf | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Phần mềm Quản lý và điều hành Taxi - Taxi Peration version 2.0

  Phần mềm Quản lý và điều hành Taxi - Taxi Peration version 2.0

  Tài liệu Phần mềm Quản lý và điều hành Taxi - Taxi Peration version 2.0 trình bày về tính năng và lợi ích, những yêu cầu hệ thống, các phiên bản phần mềm lựa chọn, một số màn hình hệ thống demo, kế hoạch triển khai, thu hồi vốn đầu tư, chế độ bảo hành và bảo trì, danh sách khách hàng đối với phần mềm Quản lý và điều hành Taxi - Taxi Peration version 2.0. Mời các bạn tham khảo tài liệu để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  Loại Tài liệu | Loại file: pdf | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Phát triển năng lực đội ngũ giảng viên Quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực quản lý giáo dục - GVC. ThS. Phạm Xuân Hùng

  Phát triển năng lực đội ngũ giảng viên Quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực quản lý giáo dục - GVC. ThS. Phạm Xuân Hùng

  Phát triển năng lực đội ngũ giảng viên Quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực quản lý giáo dục của GVC. ThS. Phạm Xuân Hùng trình bày về vai trò của giảng viên Quản lý giáo dục; năng lực của giảng viên Quản lý giáo dục trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Quản lý giáo dục. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  Loại Tài liệu | Loại file: pdf | Lượt xem: 0 | Download 0

Đề thi & Trắc nghiệm môn Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự
Tư liệu hình ảnh môn Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự

Hướng dẫn khai thác thư viện số