Tổng hợp giáo trình, tài liệu tham khảo, đề thi của môn học Xây dựng phần mềm quản lý đơn đặt hàng từ xa
Giáo trình & Bài giảng môn Xây dựng phần mềm quản lý đơn đặt hàng từ xa
 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - ĐH Nha Trang

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - ĐH Nha Trang

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán của ĐH Nha Trang cung cấp cho các bạn những kiến thức: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán, cơ sở dữ liệu, kiểm soát hệ thống thông tin kế toán, các chu trình kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  Loại Bài giảng | Loại file: pdf | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 3 - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 3 - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 3 có nội dung chính trình bày về các hệ thống ứng dụng. Nội dung bài giảng này giới thiệu về các hệ thống thông tin quản lý, hệ soạn thảo văn bản, hệ trình diễn văn bản, hệ thông tin bảng tính, hệ quna3 trị cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  Loại Bài giảng | Loại file: pdf | Lượt xem: 0 | Download 0

Tài liệu tham khảo môn Xây dựng phần mềm quản lý đơn đặt hàng từ xa
 • Thông tư số: 64/2013/TT­BTC

  Thông tư số: 64/2013/TT­BTC

  Thông tư số: 64/2013/TT­BTC thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  Loại Đơn - Biểu mẫu | Loại file: doc | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Phần mềm văn phòng điện tử PortalOffice

  Phần mềm văn phòng điện tử PortalOffice

  Tài liệu sau đây giới thiệu về phần mềm văn phòng điện tử PortalOffice với các tính năng, lợi ích, đặc trưng và ưu điểm,... nhằm giúp bạn đọc hiểu hơn về phần mềm này.

  Loại Bài thuyết trình | Loại file: pdf | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Ebook Sổ tay chất lượng, an toàn, sức khỏe nghề nghiệp & môi trường (Sổ tay QSHE) - Đào Văn Hùng (Biên soạn)

  Ebook Sổ tay chất lượng, an toàn, sức khỏe nghề nghiệp & môi trường (Sổ tay QSHE) - Đào Văn Hùng (Biên soạn)

  Ebook Sổ tay chất lượng, an toàn, sức khỏe nghề nghiệp & môi trường (Sổ tay QSHE) do Đào Văn Hùng biên soạn có kết cấu nội dung gồm 3 chương cung cấp cho bạn kiến thức về chất lượng, an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường. Trong đó nọi dung chương 1 trình bày tổng quan sổ tay QSHE, chương 2 giới thiệu Petrolimex Sài Gòn, chương 3 đề cập về hệ thống quản lý QSHE của Petrolimex Sài Gòn. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội...

  Loại Sách | Loại file: pdf | Lượt xem: 0 | Download 0

Đề thi & Trắc nghiệm môn Xây dựng phần mềm quản lý đơn đặt hàng từ xa
Tư liệu hình ảnh môn Xây dựng phần mềm quản lý đơn đặt hàng từ xa
 • Video Joomla: Bài 15 - Xây dựng Website thương mại điện tử - Đinh Chí Thành

  Video Joomla: Bài 15 - Xây dựng Website thương mại điện tử - Đinh Chí Thành

  Video Joomla: Bài 15 - Xây dựng Website thương mại điện tử - Đinh Chí Thành cung cấp cho các bạn những kiến thức về cách khai thác Component, Module và Plugin trong Website thương mại điện tử. Mời các bạn tham khảo Video để nắm bắt những nội dung chi tiết, với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

  Loại | Loại file: | Lượt xem: 0 | Download 0


Hướng dẫn khai thác thư viện số