Tổng hợp giáo trình, tài liệu tham khảo, đề thi của môn học Xây dựng phần mềm quản lý công văn đến
Giáo trình & Bài giảng môn Xây dựng phần mềm quản lý công văn đến
 • Giáo trình Excel

  Giáo trình Excel

  Giáo trình Excel cung cấp cho các bạn những kiến thức về các thao tác cơ bản trong Excel; định dạng bảng tính trong Excel; tính toán các hàm cơ bản; xử lý dữ liệu trên bảng tính trong Excel; biểu đồ, hình ảnh và in bảng tính trong Excel. Thông qua những kiến thức được truyền tải trong giáo trình này sẽ giúp các bạn biết cách sử dụng phần mềm Microsoft Excel một cách tốt hơn.

  Loại Giáo trình | Loại file: doc | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Bài giảng Xây dựng chương trình dịch: Bài 1 - Nguyễn Thị Thu Hương

  Bài giảng Xây dựng chương trình dịch: Bài 1 - Nguyễn Thị Thu Hương

  Bài giảng Xây dựng chương trình dịch: Bài 1 do Nguyễn Thị Thu Hương biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về bộ xử lý ngôn ngữ bao gồm ngôn ngữ lập trình cấp cao, bộ xử lý ngôn ngữ, Compiler & Interpreter, các công cụ liên quan đến trình biên dịch. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  Loại Bài giảng | Loại file: pdf | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Bài giảng Xây dựng chương trình dịch: Bài 2 - Nguyễn Thị Thu Hương

  Bài giảng Xây dựng chương trình dịch: Bài 2 - Nguyễn Thị Thu Hương

  Mời các bạn tham khảo Bài giảng Xây dựng chương trình dịch: Bài 2 do Nguyễn Thị Thu Hương biên soạn để nắm bắt những kiến thức về các giai đoạn chính của chương trình dịch. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nâng cao kiến thức về lĩnh vực này, với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

  Loại Bài giảng | Loại file: pdf | Lượt xem: 0 | Download 0

Tài liệu tham khảo môn Xây dựng phần mềm quản lý công văn đến
 • Hướng dẫn sử dụng Sketchpad

  Hướng dẫn sử dụng Sketchpad

  Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Sketchpad cung cấp cho các bạn những kiến thức về các đối tượng hình học cơ bản trong Geomerter's Sketchpad chức năng và quan hệ giữa chúng; dựng hình và quỹ tích; phép biến hình trong Geomerter's Sketchpad; đo đạc và tính toán; đồ thị và hệ tọa độ; công cụ người dùng và hình học Fractal; dựng các đường Conic. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  Loại Tài liệu | Loại file: doc | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Tờ trình số: /TTr­STTTT năm 2012

  Tờ trình số: /TTr­STTTT năm 2012

  Tờ trình số: /TTr­STTTT năm 2012 về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng phần mềm Văn phòng đại diện tỉnh Lạng Sơn.

  Loại Đơn - Biểu mẫu | Loại file: doc | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng Quản lý văn bản và điều hành qua mạng

  Tài liệu hướng dẫn sử dụng Quản lý văn bản và điều hành qua mạng

  Tài liệu hướng dẫn sử dụng Quản lý văn bản và điều hành qua mạng được biên soạn nhằm giúp các bạn biết cách làm việc với Net.Office; làm việc với văn bản; xử lý công việc; công cụ và chức năng trong việc quản lý văn bản. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  Loại Tài liệu | Loại file: pdf | Lượt xem: 0 | Download 0

Đề thi & Trắc nghiệm môn Xây dựng phần mềm quản lý công văn đến
Tư liệu hình ảnh môn Xây dựng phần mềm quản lý công văn đến

Hướng dẫn khai thác thư viện số