Tổng hợp giáo trình, tài liệu tham khảo, đề thi của môn học Xây dựng chương trình quản lý thư viện
Giáo trình & Bài giảng môn Xây dựng chương trình quản lý thư viện
 • Bài giảng Xây dựng tài liệu thư viện số hiệu quả với giải pháp phần mềm thư viện tổng thể KIPOS - Nguyễn Hồng Vinh

  Bài giảng Xây dựng tài liệu thư viện số hiệu quả với giải pháp phần mềm thư viện tổng thể KIPOS - Nguyễn Hồng Vinh

  Bài giảng Xây dựng tài liệu thư viện số hiệu quả với giải pháp phần mềm thư viện tổng thể KIPOS của Nguyễn Hồng Vinh trình bày một số nội dung chính sau: Thách thức trong xây dựng thư viện số hiệu quả, một số phần mềm thư viện Việt Nam, KIPOS - đối diện với thách thức thế kỷ, Q & A và DEMO,... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  Loại Bài giảng | Loại file: pdf | Lượt xem: 1 | Download 1

 • Bài giảng Hệ phần mềm thư viện số Greenstone - Quách Ngọc Tuấn, Đỗ Quang Vinh

  Bài giảng Hệ phần mềm thư viện số Greenstone - Quách Ngọc Tuấn, Đỗ Quang Vinh

  Bài giảng Hệ phần mềm thư viện số Greenstone cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm thư viện số dữ liệu; giới thiệu, ứng dụng, tính năng và cài đặt hệ phần mềm xây dựng thư viện số Greenstone. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và Thư viện, mời các bạn tham khảo.

  Loại Bài giảng | Loại file: ppt | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 1 - Mở đầu

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 1 - Mở đầu

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 1 - Mở đầu được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về một số khái niệm cơ bản, kiến trúc các thành phần của phần mềm, công nghệ phần mềm, quy trình công nghệ phần mềm, phương pháp và công cụ phát triển phần mềm. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  Loại Bài giảng | Loại file: ppt | Lượt xem: 0 | Download 0

Tài liệu tham khảo môn Xây dựng chương trình quản lý thư viện
Đề thi & Trắc nghiệm môn Xây dựng chương trình quản lý thư viện
Tư liệu hình ảnh môn Xây dựng chương trình quản lý thư viện

Hướng dẫn khai thác thư viện số