Tổng hợp giáo trình, tài liệu tham khảo, đề thi của môn học Tổ chức quản lý doanh nghiệp
Giáo trình & Bài giảng môn Tổ chức quản lý doanh nghiệp
  • Bài giảng môn Quản trị sản xuất và tác nghiệp

    Bài giảng môn Quản trị sản xuất và tác nghiệp

    Bài giảng môn Quản trị sản xuất và tác nghiệp có kết cấu nội dung gồm 7 chương, trong đó chương 1 giới thiệu chung về quản trị sản xuất kinh doanh dịch vụ, chương 2 trình bày về dự báo nhu cầu sản xuất sản phẩm và dịch vụ, chương 3 đề cập về thiết kế sản phẩm, công nghệ và hoạch định công suất trong doanh nghiệp,... Và một số nội dung chương khác. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

    Loại Bài giảng | Loại file: doc | Lượt xem: 0 | Download 0

Tài liệu tham khảo môn Tổ chức quản lý doanh nghiệp
Đề thi & Trắc nghiệm môn Tổ chức quản lý doanh nghiệp
Tư liệu hình ảnh môn Tổ chức quản lý doanh nghiệp

Hướng dẫn khai thác thư viện số