Tổng hợp giáo trình, tài liệu tham khảo, đề thi của môn học Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 2
Giáo trình & Bài giảng môn Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 2
 • Bài giảng Thực hành SQL: Bài 0 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Thực hành SQL: Bài 0 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Thực hành SQL: Bài 0 giới thiệu về Oracle DBMS, cấu trúc của Oracle DBMS, SQL*Plus, lệnh hiển thị cấu trúc bảng, các lệnh soạn thảo, các lệnh về tập tin, lệnh kết nối vào cơ sở dữ liệu, sao chép nhanh, các bảng tron bài thực hành. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  Loại Bài giảng | Loại file: ppt | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Giáo trình Hướng dẫn lý thuyết kèm theo bài tập thực hành Oracle 11g - Tập 1 - NXB Hồng Đức

  Giáo trình Hướng dẫn lý thuyết kèm theo bài tập thực hành Oracle 11g - Tập 1 - NXB Hồng Đức

  Giáo trình Hướng dẫn lý thuyết kèm theo bài tập thực hành Oracle 11g - Tập 1 được biên soạn với kết cấu nội dung gồm 3 phần, trong đó phần 1 trình bày các điểm cơ bản về PL/SQL, phần 2 cung cấp kiến thức về lập trình PL/SQL, phần 3 đề cập nội dung về lập trình nâng cao PL/SQL. Bên cạnh phần nội dung lý thuyết, giáo trình trình bày một số bài tập thực hành tương ứng. Hy vọng tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình giảng dạy cũng như học tập...

  Loại Giáo trình | Loại file: pdf | Lượt xem: 2 | Download 2

 • Bài giảng môn Oracle - GV. Trần Hồ Lệ Phương Đan

  Bài giảng môn Oracle - GV. Trần Hồ Lệ Phương Đan

  Bài giảng môn Oracle của GV. Trần Hồ Lệ Phương Đan có kết cấu nội dung gồm 4 phần, cung cấp cho người học một số kiến thức tổng quan về Oracle, ngôn ngữ SQL, ngôn ngữ PL/SQL, quản trị Oracle. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết bài giảng.

  Loại Bài giảng | Loại file: ppt | Lượt xem: 1 | Download 1

Tài liệu tham khảo môn Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 2
 • Ebook ORACLE thực hành: Nững tác vụ cơ bản - Nguyễn Hữu Trọng

  Ebook ORACLE thực hành: Nững tác vụ cơ bản - Nguyễn Hữu Trọng

  Ebook ORACLE thực hành: Những tác vụ cơ bản gồm có các nội dung sau: Giới thiệu Ebook ORACLE thực hành, giới thiệu ORACLE, cài đặt ORACLE và tạo mới DATABASE, tạo mới SCHEMA trong ORACLE, khái niệm SCHEMA và USER trong ORACLE, liệt kê danh sách SCHEMA trong ORACLE, tạo mới TABLESAPCE trong ORACLE, tạo bảng trong ORACLE với ID tự động tăng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  Loại Sách | Loại file: pdf | Lượt xem: 2 | Download 2

 • Ebook Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL

  Ebook Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL

  Ebook Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL trình bày về các nội dung sau: Ngôn ngữ SQL, các khái niệm cơ bản trong cơ sở dữ liệu, truy vấn dữ liệu có điều kiện, các hàm SQL, lệnh truy vấn dữ liệu mở rộng, biến Runtime, Table và các lệnh SQL về Table, các lệnh thao tác dữ liệu, Sequence và Index,... Mời các bạn tham khảo tài liệu để biết nội dung chi tiết.

  Loại Sách | Loại file: pdf | Lượt xem: 2 | Download 2

 • Ebook Expert Oracle Application Express Plugins Building Reusable Components

  Ebook Expert Oracle Application Express Plugins Building Reusable Components

  Ebook Expert Oracle Application Express Plugins Building Reusable Components Presentations: Chapter 1 Introduction to Plug-Ins, Chapter 2: Plug-In Fundamentals, Chapter 3 Item Plug-Ins, Chapter 4 Dynamic Action Plug-Ins, Chapter 5 Region Plug-Ins, Chapter 6 Process Plug-ins, Chapter 7 Best Practices & Community, Chapter 8 Debugging & Tools. Mời các bạn cùng tham kahor.

  Loại Sách | Loại file: pdf | Lượt xem: 2 | Download 2

Đề thi & Trắc nghiệm môn Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 2
Tư liệu hình ảnh môn Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số