Tổng hợp giáo trình, tài liệu tham khảo, đề thi của môn học Nhập môn Điện công nghiệp
Giáo trình & Bài giảng môn Nhập môn Điện công nghiệp
 • Giáo trình Điện dân dụng và công nghiệp - Vũ Văn Tẩm

  Giáo trình Điện dân dụng và công nghiệp - Vũ Văn Tẩm

  Giáo trình Điện dân dụng và công nghiệp - Vũ Văn Tẩm nội dung của giáo trình được biên soạn với nội dung trình bày về sử dụng và sửa chữa những hư hỏng của dụng cụ do điện, máy điện, bảo vệ máy điện, máy lạnh, tự động hóa hệ thống lạnh, thiết bị gia nhiệt, sử dụng và sửa chữa hư hỏng thường gặp,...

  Loại Giáo trình | Loại file: pdf | Lượt xem: 5 | Download 5

 • Bài giảng Thiết bị điện gia dụng - CĐ Nghề TP. HCM

  Bài giảng Thiết bị điện gia dụng - CĐ Nghề TP. HCM

  Bài giảng Thiết bị điện gia dụng - CĐ Nghề TP. HCM có kết cấu nội dung trình bày về thiết bị cấp nhiệt, động cơ điện gia dụng, thiết bị lạnh, các loại đèn gia dụng và trang trí. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để củng cố kiến thức về điện công nghiệp.

  Loại Bài giảng | Loại file: pdf | Lượt xem: 10 | Download 10

 • Giáo trình Điện công nghiệp - TS. Nguyễn Bê

  Giáo trình Điện công nghiệp - TS. Nguyễn Bê

  Giáo trình Điện công nghiệp - TS. Nguyễn Bê có kết cấu nội dung trình bày về trang bị điện máy cắt kim loại, trang bị điện nhóm máy tiện, trang bị điện máy bào giường, trang bị điện máy doa, trang bị điện máy mài, trang bị điện máy cán thép,...

  Loại Giáo trình | Loại file: pdf | Lượt xem: 3 | Download 3

Tài liệu tham khảo môn Nhập môn Điện công nghiệp
 • Nguyên lý và thiết bị trong các nhà máy

  Nguyên lý và thiết bị trong các nhà máy

  Nguyên lý và thiết bị trong các nhà máy có nội dung trình bày về nhà máy nhiệt điện, ảnh hưởng các thông số đầu và cuối của hơi tới kinh tế của các thiết bị tuabin hơi, quả nhiệt trung gian trong nhà máy điện tuabin hơi nhà máy điện nguyên tử, gia nhiệt nước cấp,...

  Loại Tài liệu | Loại file: pdf | Lượt xem: 2 | Download 2

 • Danh mục tài liệu tham khảo Điện công nghiệp - Khoa Công nghệ KT Điện - điện tử

  Danh mục tài liệu tham khảo Điện công nghiệp - Khoa Công nghệ KT Điện - điện tử

  Danh mục tài liệu tham khảo Điện công nghiệp - Khoa Công nghệ KT Điện - điện tử sẽ giới thiệu đến các bạn một danh sách hệ thống những tài liệu giúp các bạn tìm đọc và củng cố kiến thức về môn học Điện công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  Loại Tài liệu | Loại file: doc | Lượt xem: 2 | Download 2

 • Bản mẫu báo cáo Thực tập xưởng điện

  Bản mẫu báo cáo Thực tập xưởng điện

  Bản mẫu báo cáo Thực tập xưởng điện có kết cấu nội dung trình bày về tóm tắt lý thuyết, kiểm nghiệm lý thuyết qua các thí nghiệm, quá trình thực hành, kết quả thực tập, tổng kết.

  Loại Tài liệu | Loại file: doc | Lượt xem: 3 | Download 3

Đề thi & Trắc nghiệm môn Nhập môn Điện công nghiệp
 • Trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều

  Trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều

  Trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều có kết cấu trình bày cho các bạn về 27 câu trắc nghiệm có nội dung xoay quanh môn học Dòng điện xoay chiều giúp các bạn củng cố kiến thức về điện và dòng điện. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  Loại Tài liệu | Loại file: doc | Lượt xem: 4 | Download 4

 • Trắc nghiệm mạch điện xoay chiều: Bài 13 Các mạch điện xoay chiều

  Trắc nghiệm mạch điện xoay chiều: Bài 13 Các mạch điện xoay chiều

  Trắc nghiệm mạch điện xoay chiều: Bài 13 Các mạch điện xoay chiều có nội dung giới thiệu cho các bạn về những câu hỏi trắc nghiệm có nội dung nằm trong bài các mạch điện xoay chiều. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  Loại Tài liệu | Loại file: doc | Lượt xem: 1 | Download 1

 • 172 Câu hỏi trắc nghiệm Tính chất mạch điện xoay chiều không phân nhánh

  172 Câu hỏi trắc nghiệm Tính chất mạch điện xoay chiều không phân nhánh

  Tài liệu 172 Câu hỏi trắc nghiệm Tính chất mạch điện xoay chiều không phân nhánh có kết cấu nội dung bao gồm 172 câu hỏi trắc nghiệm về dòng điện xoay chiều không phân nhánh được trình bày dưới dạng câu hỏi kèm theo đáp án trả lời. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  Loại Tài liệu | Loại file: doc | Lượt xem: 1 | Download 1

Tư liệu hình ảnh môn Nhập môn Điện công nghiệp

Hướng dẫn khai thác thư viện số