Tổng hợp giáo trình, tài liệu tham khảo, đề thi của môn học Kế toán máy
Giáo trình & Bài giảng môn Kế toán máy
 • Bài giảng Mô phỏng sổ kế toán Việt Nam - ThS. Trịnh Ngọc Anh

  Bài giảng Mô phỏng sổ kế toán Việt Nam - ThS. Trịnh Ngọc Anh

  Bài giảng Mô phỏng sổ kế toán Việt Nam do ThS. Trịnh Ngọc Anh biên soạn có nội dung gồm 2 phần, trong đó phần một trình bày tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán trong doanh nghiệp, phần 2 trình bày một số bài tập thực hành nhằm bổ sung vận dụng kiến thức lý thuyết đã được trình bày trong phần 1. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  Loại Bài giảng | Loại file: pdf | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Bài giảng Kế toán máy - Lê Ngọc Mỹ Hằng (Biên soạn)

  Bài giảng Kế toán máy - Lê Ngọc Mỹ Hằng (Biên soạn)

  Bài giảng Kế toán máy do Lê Ngọc Mỹ Hằng biên soạn có kết cấu nội dung gồm 4 chương, trình bày các kiến thức về tổng quan kế toán máy, xây dựng cơ sở dữ liệu cho một chương trình kế toán, cập nhật các nghiệp vụ phát sinh, thiết lập hệ thống bảng điều khiển kế toán,... Bên cạnh việc trình bày lý thuyết cần nắm, bài giảng giúp sinh viên thực hành thành thạo phần mềm kế toán FAST ACCOUNTING thông qua hệ thống bảng biểu kế toán theo mô hình của...

  Loại Tài liệu | Loại file: pdf | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Bài giảng Kế toán tài sản cố định

  Bài giảng Kế toán tài sản cố định

  Nhằm giúp bạn có thêm tài liệu tham khảo hữu ích cho quá trình học môn Kế toán máy, bài giảng Kế toán tài sản cố định trình bày ngắn gọn nhưng cụ thể và chính xác các kiến thức về sơ đồ hạch toán TSCĐ, quy trình nghiệp vụ, các mẫu chứng từ, quy trình thực hiện trên phần mềm, kỹ năng thực hành kế toán TSCĐ trên phần mềm. Hy vọng bài giảng sẽ hỗ trợ hiệu quả trong quá trình học tập cũng như giảng dạy môn Kế toán máy.

  Loại Bài giảng | Loại file: ppt | Lượt xem: 0 | Download 0

Tài liệu tham khảo môn Kế toán máy
 • Ebook Hướng dẫn sử dụng Fast Accounting 11

  Ebook Hướng dẫn sử dụng Fast Accounting 11

  Ebook Hướng dẫn sử dụng Fast Accounting 11 có kết cấu nội dung gồm 18 chương. Trong đó chương 1 trình bày các thao tác chung khi sử dụng Fast Accounting 11, chương 2 phân hệ hệ thống, chương 3 phân hệ kế toán tổng hợp, chương 4 phân hệ kế toán tiền mặt, tiền vay, tiền gửi,... chương 18 hướng dẫn in hóa đơn từ chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo cuốn sách để nắm bắt nội dung chi tiết, hy vọng tài liệu sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình sử...

  Loại Sách | Loại file: pdf | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Quy trình Quản lý kho tại nhà máy

  Quy trình Quản lý kho tại nhà máy

  Tài liệu Quy trình Quản lý kho tại nhà máy trình bày các nội dung về mục đích, phạm vi áp dụng, định nghĩa, ý nghĩa trên các hình vẽ, sơ đồ tổng quát, quản lý mã hàng, mô tả chi tiết, đồng thời trình bày các quy trình quản lý như quy trình xuất kho sản xuất, xuất dùng CCDC, quy trình xuất chuyển kho, quy trình xuất lắp ráp, quy trình nhập kho mua hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để có thể nắm bắt chi tiết nội dung các quy trình quản lý kho tại...

  Loại Tài liệu | Loại file: doc | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Biểu mẫu Quản lý kế toán trên Excel

  Biểu mẫu Quản lý kế toán trên Excel

  Biểu mẫu Quản lý kế toán trên Excel trình bày các mẫu đơn giản, phổ biến trong quá trình quản lý, thống kê số liệu bằng phương pháp nhập trên excel như: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra, danh mục khách hàng, bảng kê nhập xuất tồn trong tháng, sổ nhật ký chung,... Mời các bạn bên lĩnh vực kế toán cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung, thông tin cần thiết cho từng biểu mẫu.

  Loại Đơn - Biểu mẫu | Loại file: xls | Lượt xem: 0 | Download 0

Đề thi & Trắc nghiệm môn Kế toán máy
 • Thiết kế file Kế toán trên Excel - TS. Trần Phước

  Thiết kế file Kế toán trên Excel - TS. Trần Phước

  Đề thi Thiết kế file Kế toán trên Excel do TS. Trần Phước biên soạn với nội dung trình bày các dữ liệu thông tin cho sẵn, cách thiết kế file kế toán trên Excel để lặp sổ sách, báo cáo tài chính. Với đề thi này các bạn sinh viên khoa Tài chính kế toán có thể tham khảo nhằm vận dụng kiến thức đã học để thiết kế file kế toán trên Excel.

  Loại | Loại file: doc | Lượt xem: 0 | Download 0

Tư liệu hình ảnh môn Kế toán máy

Hướng dẫn khai thác thư viện số