Tổng hợp giáo trình, tài liệu tham khảo, đề thi của môn học Kế toán đại cương
Giáo trình & Bài giảng môn Kế toán đại cương
 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Chương 5: Phát triển hệ thống thông tin kế toán

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Chương 5: Phát triển hệ thống thông tin kế toán

  Mục tiêu của bài giảng hệ thống thông tin kế toán - Chương 5: Phát triển hệ thống thông tin kế toán là hiểu được chiến lược phát triển hệ thống; các giai đoạn trong quá trình phát triển hệ thống; xác định mục tiêu, công việc và các công cụ kỹ thuật tường dùng trong mỗi giai đoạn; hiểu được các bước cần chuẩn bị khi tiến hành tin học hóa một hệ thống kế toán.

  Loại Bài giảng | Loại file: ppt | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán có kết cấu gồm 4 chương: Chương 1 - Một số vấn đề chung về hệ thống thông tin kế toán, Chương 2 - Thiết lập thông tin cho hệ thống thông tin kế toán, Chương 3 - Hệ thống kiểm soát nội bộ, Chương 4 - Hệ thống thông tin kế toán và chu trình kinh doanh.

  Loại Bài giảng | Loại file: doc | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Bài giảng chuyên đề 2: Tiếp cận kế toán theo chu trình kinh doanh

  Bài giảng chuyên đề 2: Tiếp cận kế toán theo chu trình kinh doanh

  Mời các bạn sinh viên và các giáo viên tham khảo bài giảng chuyên đề 2: Tiếp cận kế toán theo chu trình kinh doanh trình bày nội dung thực hiện của các hoạt động trong chu trình, nội dung tiếp cận hệ thống thông tin kế toán theo chu trình, tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong chu trình.

  Loại Bài giảng | Loại file: pdf | Lượt xem: 0 | Download 0

Tài liệu tham khảo môn Kế toán đại cương
 • The International Accounting Standards 10

  The International Accounting Standards 10

  The International Accounting Standards 10 includes standard items such as: General discloruses, balance sheet, long term assets task, current assets, impairment of assets, current liabilities, long term liabilities, shareholders interests, income statement...and other content.

  Loại Tài liệu | Loại file: doc | Lượt xem: 0 | Download 0

 • The International Accounting Standards

  The International Accounting Standards

  The International Accounting Standards including contents such as: Events after the balance sheet date (Revised 1999); property, plant and equipment (Issued September 1998); business combinations (Issued September 1998), accounting for investments in associates (Revised September 1998); financial reporting of interests in joint ventures (Revised in September 1998); Impairment of assets (Issued June 1998),...and other contents.

  Loại Tài liệu | Loại file: doc | Lượt xem: 0 | Download 0

 • International Accounting Standard

  International Accounting Standard

  International Accounting Standards (IASs) were issued by the antecedent International Accounting Standards Council (IASC), and endorsed and amended by the International Accounting Standards Board (IASB). This document consists of 35 industries accounting standards such as: Presentation of financial statements (International Accounting Standard No. 1), inventories (International Accounting Standard No. 2), depreciation accounting (International...

  Loại Tài liệu | Loại file: doc | Lượt xem: 0 | Download 0

Đề thi & Trắc nghiệm môn Kế toán đại cương
 • Chương II: Khái quát hệ thống kế toán Mỹ

  Chương II: Khái quát hệ thống kế toán Mỹ

  Tài liệu Chương II: Khái quát hệ thống kế toán Mỹ được biên soạn nhằm giúp cho các bạn nắm bắt được những kiến thức về nguyên tắc xây dựng chế độ kế toán Mỹ, đặc điểm của kế toán Mỹ, một số nghiệp vụ kế toán trong kế toán Mỹ. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kế toán và những ngành có liên quan.

  Loại | Loại file: pdf | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Kế toán pháp

  Kế toán pháp

  Kế toán pháp là phương pháp đo lường và tính toán cho quản lý và các đối tượng khác quan tâm các thông tin kinh tế, tài chính giúp cho các đối tượng này đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp. Để hiểu rõ hơn về lĩnh vực này mời các bạn tham khảo tài liệu Kế toán pháp sau đây. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Kế toán.

  Loại Tài liệu | Loại file: doc | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Đề thi trắc nghiệm Bài tập Kế toán ngân hàng

  Đề thi trắc nghiệm Bài tập Kế toán ngân hàng

  Đề thi trắc nghiệm Bài tập Kế toán ngân hàng cung cấp cho các bạn những câu hỏi về Kế toán ngân hàng, từ đó giúp các bạn biết được hình thức và nội dung của những bài tập trong môn học từ đó có kế hoạch và định hướng ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Kinh tế nói chung và Kế toán nói riêng.

  Loại | Loại file: doc | Lượt xem: 0 | Download 0

Tư liệu hình ảnh môn Kế toán đại cương

Hướng dẫn khai thác thư viện số