Tổng hợp giáo trình, tài liệu tham khảo, đề thi của môn học Hệ điều hành Windows Server
Giáo trình & Bài giảng môn Hệ điều hành Windows Server
Tài liệu tham khảo môn Hệ điều hành Windows Server
  • Bài tập Quản trị Winserver 2003

    Bài tập Quản trị Winserver 2003

    Tài liệu Bài tập Quản trị Winserver 2003 trình bày các câu hỏi liên quan đến Quản trị Winserver 2003 giúp bạn nắm vững các kiến thức như: Cách cài đặt IIS, cách kiểm tra vùng cấp phát địa chỉ IP, các bước cài đặt FTP, DHCP, các bước tạo ra Organizational Unit (OU), các câu lệnh để nâng cấp một máy thành Domanin Controller, câu lệnh hạ một máy DC,... Mời các bạn cùng tham khảo.

    Loại Tài liệu | Loại file: doc | Lượt xem: 1 | Download 1

Đề thi & Trắc nghiệm môn Hệ điều hành Windows Server
Tư liệu hình ảnh môn Hệ điều hành Windows Server

Hướng dẫn khai thác thư viện số