• Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp, cao đẳng các nghề

    Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp, cao đẳng các nghề

    Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu "Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp, cao đẳng các nghề", tài liệu bao gồm các thông tin chuẩn đầu ra của từng ngành nghề giúp người học nắm được những thông tin cần thiết cho ngành học của mình.

    Loại Tài liệu | Loại file: pdf | Lượt xem: 1 | Download 1


Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ Sưu Tập Nổi Bật

61561,