Tổng hợp giáo trình, tài liệu tham khảo, đề thi của môn học Cung cấp điện
Giáo trình & Bài giảng môn Cung cấp điện
 • Giáo trình Xử lý bức xạ và cơ sở của công nghệ bức xạ - Trần Đại Nghiệp

  Giáo trình Xử lý bức xạ và cơ sở của công nghệ bức xạ - Trần Đại Nghiệp

  Giáo trình Xử lý bức xạ và cơ sở của công nghệ bức xạ - Trần Đại Nghiệp gồm 7 chường trình bày các kiến thức về một số quy trình và sản phẩm của công nghệ bức xạ, tương tác của bức xạ với vật liệu polyme, tương tác của bức xạ với chất rắn, quá trình truyền năng lượng và cơ sở lý thuyết công nghệ bức xạ, các phương pháp đo liều cao trong xử lý bức xạ, các nguồn bức xạ sử dụng trong công nghệ bức xạ.

  Loại Tài liệu | Loại file: pdf | Lượt xem: 3 | Download 3

 • Giáo trình Điện tử hạt nhân - Nguyễn Đức Hòa

  Giáo trình Điện tử hạt nhân - Nguyễn Đức Hòa

  Giáo trình Điện tử hạt nhân - Nguyễn Đức Hòa nhằm cung cấp các nguyên lí cơ bản của thiết bị ghi đo bức xạ được sử dụng cho nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực Vật lí hạt nhân, là cần thiết cho đội ngũ nghiên cứu, cho các sinh viên đại học, cao học và nghiên cứu sinh trong các trường đại học cũng như các ngành kĩ thuật có liên quan tới ghi đo bức xạ.

  Loại Giáo trình | Loại file: pdf | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Giáo trình tập huấn Sử dụng phần mềm phân tích và tính toán lưới điện

  Giáo trình tập huấn Sử dụng phần mềm phân tích và tính toán lưới điện

  Giáo trình tập huấn Sử dụng phần mềm phân tích và tính toán lưới điện gồm 7 phần. Phần 1: Kiến thức chuẩn bị yêu cầu-ôn tập kiến thức; Phần 2: Hướng dẫn sử dụng PSS/ADEPT; Phần 3: Các kỹ năng sử dụng phần mềm PSS/ADEPT-Phần căn bản; Phần 4: Các kỹ năng sử dụng phần mềm PSS/ADEPT-Phần nâng cao; Phần 5: Cẩm nang sử dụng; Phần 6: Thuật ngữ Anh-Việt đối chiếu qua các slide bài giảng phần mềm PSS/ADEPT; Phần 7: Các slide bài giảng của chuyên gia...

  Loại Giáo trình | Loại file: pdf | Lượt xem: 1 | Download 1

Tài liệu tham khảo môn Cung cấp điện
 • Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật: Nghiên cứu xây dựng phần mềm huấn luyện vận hành Nhà máy Thủy điện A Vương

  Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật: Nghiên cứu xây dựng phần mềm huấn luyện vận hành Nhà máy Thủy điện A Vương

  Luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật có nội dung chính gồm 4 chương, trong đó chương 1 giới thiệu tổng quan về Nhà máy thủy điện A Vương, chương 2 đề cập đến vấn đề huấn luyện vận hành Tổ máy Nhà máy thủy điện A Vương, chương 3 là huấn luyện vận hành Trạm phân phối Nhà máy thủy điện A Vương và chương cuối cùng là trình bày về hệ thống tài liệu hỗ trợ từ phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  Loại | Loại file: pdf | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Quyết định số 176/2004/QĐ-TTg

  Quyết định số 176/2004/QĐ-TTg

  Quyết định số 176/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển ngành điện Việt Nam giai đoạn 2004 – 2010, định hướng đến năm 2020. Quyết định này được ban hành căn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001, căn cứ kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược và quy hoạch phát triển ngành điện lực Việt Nam ngày 24 tháng 10 năm 2003,... Mời bạn cùng tham khảo.

  Loại Đơn - Biểu mẫu | Loại file: doc | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Ebook Nguyên lý và thiết bị trong các nhà máy điện - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook Nguyên lý và thiết bị trong các nhà máy điện - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook Nguyên lý và thiết bị trong các nhà máy điện - NXB Khoa học và Kỹ thuật gồm 4 phần và 11 chương. Nội dung trình bày về vận hành các thiết bị năng lượng, các thiết bị thủy năng, thiết bị năng lượng nhiệt, cơ sở lý thuyết của các thiết bị năng lượng.

  Loại Sách | Loại file: pdf | Lượt xem: 0 | Download 0

Đề thi & Trắc nghiệm môn Cung cấp điện
Tư liệu hình ảnh môn Cung cấp điện
 • Video Kiểm tra định kỳ đầu báo cháy trong căn hộ

  Video Kiểm tra định kỳ đầu báo cháy trong căn hộ

  Video Kiểm tra định kỳ đầu báo cháy trong căn hộ đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ tài sản cũng như tính mạng con người. Mời các bạn cùng đón xem để nắm bắt nội dung chi tiết.

  Loại | Loại file: | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Video Giới thiệu về hệ thống điện nặng tại tòa nhà chung cư

  Video Giới thiệu về hệ thống điện nặng tại tòa nhà chung cư

  Video Giới thiệu về hệ thống điện nặng tại tòa nhà chung cư dưới đây trình bày về hệ thống điện năng của tào nhà Dolphin Plaza. Hệ thống cung cấp điện của tòa nhà này từ điện lưới trung thế điện lực Từ Liêm,... Mời các bạn đón xem

  Loại | Loại file: | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Video Giới thiệu về hệ thống cung cấp điện trong tòa nhà

  Video Giới thiệu về hệ thống cung cấp điện trong tòa nhà

  Hãy đón xem Video Giới thiệu về hệ thống cung cấp điện trong tòa nhà dưới đây trình bày về việc đảm bảo các hệ thống cho tòa nhà và biết cách vận hành xử lý sự cố kỹ thuật xảy ra.

  Loại | Loại file: | Lượt xem: 0 | Download 0


Hướng dẫn khai thác thư viện số