Tổng hợp giáo trình, tài liệu tham khảo, đề thi của môn học Chính trị
Giáo trình & Bài giảng môn Chính trị
 • Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (dùng trong các trường đại học và cao đẳng)

  Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (dùng trong các trường đại học và cao đẳng)

  Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam có cấu trúc gồm 6 chương cung cấp cho sinh viên các kiến thức về: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945 - 1954), Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975),... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  Loại Giáo trình | Loại file: pdf | Lượt xem: 4 | Download 4

 • Đề cương bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin - ThS. Đỗ Thị Trang

  Đề cương bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin - ThS. Đỗ Thị Trang

  Đề cương bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin gồm 3 phần. Nội dung bài giảng trình bày về thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin, học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa, lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa Xã hội.

  Loại Bài giảng | Loại file: pdf | Lượt xem: 11 | Download 11

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương I - Ths. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương I - Ths. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương I trình bày cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm giúp sinh viên hiểu rõ cơ sở thực tiễn, lý luận và những nhân tố chủ quan dẫn tới sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm được quá trình phát triển biện chứng của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử khác nhau.

  Loại Bài giảng | Loại file: ppt | Lượt xem: 0 | Download 0

Tài liệu tham khảo môn Chính trị
 • Ebook Bên kia thiện ác

  Ebook Bên kia thiện ác

  Ebook Bên kia thiện ác hướng đến trình bày các nội dung cơ bản như: Về các thành kiến của triết gia, tinh thần tự do, tinh thể tôn giáo, cách ngôn và sáp khúc, lịch sử tự nhiên của luân lý, chúng ta làm học giả,... Mời các bạn cùng tham khảo nắm bắt thông tin vấn đề.

  Loại Sách | Loại file: pdf | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Triết học và vai trò của nó trong đời sống

  Triết học và vai trò của nó trong đời sống

  Tài liệu "Triết học và vai trò của nó trong đời sống" cung cấp những kiến thức giúp bạn đọc hiểu thêm về khái niệm triết học là gì, vấn đề cơ bản của triết học - Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình, vai trò của triết học trong đời sống xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  Loại Tài liệu | Loại file: doc | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Một số vấn đề về vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới

  Một số vấn đề về vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới

  Tham khảo tài liệu Một số vấn đề về vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới giúp các bạn nắm được kiến thức về Tư tưởng Hồ Chí Minh từ đó học tập, vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong đội ngũ học sinh, sinh viên và góp phần vào học tập tốt, rèn luyện đạo đức cách mạng tốt.

  Loại Tài liệu | Loại file: doc | Lượt xem: 1 | Download 1

Đề thi & Trắc nghiệm môn Chính trị
 • 200 Câu trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh

  200 Câu trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh

  200 Câu trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh có nội dung chính là trình bày về 200 câu hỏi trắc nghiệm về môn Tư tưởng Hồ Chí minh với nội dung xoay quanh Chủ nghĩa Mac - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu này để củng cố kiến thức về môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Loại Tài liệu | Loại file: doc | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học có kèm đáp án

  Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học có kèm đáp án

  Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học có kèm đáp án gồm 70 câu trắc nghiệm và đáp án với nội dung xoay quanh về các vấn đề cơ bản của Triết học và chủ nghĩa Mac - Lênin. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để biết rõ hơn về đề thi và đáp án.

  Loại Tài liệu | Loại file: doc | Lượt xem: 0 | Download 0

 • Trắc nghiệm và tự luận Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 3

  Trắc nghiệm và tự luận Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 3

  Đề thi Trắc nghiệm và tự luận Chủ nghĩa xã hội khoa học - ngân hàng câu hỏi Olympic của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo môn Chủ nghĩa xã hội khoa học có kết cấu gồm 3 phần đó là phần trắc nghiệm, phần tự luận và đáp án trả lời. Mời các bạn tham khảo để biết rõ hơn về đề thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học.

  Loại Tài liệu | Loại file: doc | Lượt xem: 1 | Download 1

Tư liệu hình ảnh môn Chính trị

Hướng dẫn khai thác thư viện số