Tổng hợp giáo trình, tài liệu tham khảo, đề thi của môn học Bảo vệ rơle
Giáo trình & Bài giảng môn Bảo vệ rơle
 • Giáo trình Bảo vệ Rơle trong hệ thống điện - ĐH Điện lực

  Giáo trình Bảo vệ Rơle trong hệ thống điện - ĐH Điện lực

  Giáo trình Bảo vệ Rơle trong hệ thống điện đưa ra một số vấn đề cơ bản của kỹ thuật bảo vệ hệ thống điện bằng rơle, các nguyên tắc tác động và cách thực hiện các loại bảo vệ thường gặp. Đối với mỗi phần tử trong hệ thống điện, giáo trình trình bày tóm tắt các chế độ làm việc, tình trạng hư hỏng và làm việc không bình thường, mô tả nguyên lý làm việc và chức năng các phần tử chính trong sơ đồ bảo vệ.

  Loại Giáo trình | Loại file: pdf | Lượt xem: 5 | Download 5

Tài liệu tham khảo môn Bảo vệ rơle
 • Rơ le - Lê Thành bắc

  Rơ le - Lê Thành bắc

  Bài viết về Rơ le trình bày các nội dung kiến thức về khái niệm chung của rơ le, các bộ phận chính của rơ le, cách phân loại rơ le, đặc tính vào ra của rơ le, rơ le điện từ, rơ le điện động, rơ le kiểu điện từ, ứng dụng của rơ le cảm ứng chế tạo,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  Loại Tài liệu | Loại file: pdf | Lượt xem: 1 | Download 1

 • Ebook Bảo vệ Rơle và tự động hóa hệ thống điện - TS. Trần Quang Khánh

  Ebook Bảo vệ Rơle và tự động hóa hệ thống điện - TS. Trần Quang Khánh

  Toàn bộ nội dung của giáo trình được sắp xếp theo hình thức các modul: modul 1 gồm các chương 1 đến chương 4, trình bày những vấn đề cơ bản về bảo vệ rơle và tự động điều khiển; modul 2 gồm các chương 5 đến chương 9 trình bày về các nguyên lý bảo vệ rơle căn bản, phương pháp tính toán và phạm vi ứng dụng của các dạng bảo vệ quá dòng, bảo vệ có hướng, bảo vệ so lệch,...Modul 3 gồm các chương 10 đến chương 12, modul 4 gồm các chương 13 đến...

  Loại Sách | Loại file: pdf | Lượt xem: 3 | Download 3

Đề thi & Trắc nghiệm môn Bảo vệ rơle
Tư liệu hình ảnh môn Bảo vệ rơle

Hướng dẫn khai thác thư viện số