Tuyển tập tài liệu hay về Kế toán doanh nghiệp

Bộ sưu tập "Tuyển tập tài liệu hay về Kế toán doanh nghiệp" sẽ tổng hợp các giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo hay nhằm phục vụ cho sinh viên ngành Kế toán doanh nghiệp học tập, nghiên cứu. Mời bạn tham khảo các tài liệu trong bộ sưu tập sau đây.

Tags Kế toán doanh nghiệp, Doanh nghiệp Việt Nam, Nghiệp vụ kế toán, Tài sản doanh nghiệp, Giáo trình Thuế, Chứng từ kế toán

14 Tài Liệu | Chia sẻ: tvs_caodangnghe | Ngày:06/12/2014 | Lượt xem:1503 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0

Đăng nhập để bình luận