Bộ sưu tập tài liệu Kinh tế

"Bộ sưu tập tài liệu Kinh tế" được tổng hợp và giới thiệu đến các bạn với một số tài liệu hay nhất bao gồm sách, giáo trình thuộc lĩnh vực kinh tế như kinh tế học, kinh tế học vi mô, các rào cản trong kinh tế, kế hoạch hóa và phát triển kinh tế - xã hội, quan hệ kinh tế quốc tế..... Mời các bạn cùng tham khảo các tài liệu trong bộ sưu tập để phục vụ cho học tập, nghiên cứu và giảng dạy.

Tags Bộ sưu tập tài liệu Kinh tế, Tổng hợp tài liệu kinh tế, Kinh tế học vi mô, Quan hệ kinh tế quốc tế, Chọn lọc tài liệu về kinh tế

8 Tài Liệu | Chia sẻ: tvs_caodangnghe | Ngày:15/10/2020 | Lượt xem:1 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0

Đăng nhập để bình luận