Bộ sưu tập Kỹ thuật sửa chữa máy tính

Bộ sưu tập Kỹ thuật sửa chữa máy tính gồm các tài liệu hay nhằm phục vụ cho các bạn sinh viên đang theo học ngành Kỹ thuật sửa chữa máy tính tham khảo cũng như những ai quan tâm đến sửa chữa máy tính. Hy vọng bộ sưu tập sau đây một phần nào đó sẽ đáp ứng được nhu cầu học tập của bạn đọc.

Tags Kỹ thuật sửa chữa máy tính, Sửa chữa máy tính, Bảo dưỡng máy tính, Cấu trúc máy tính, Cấu hình máy tính, Màn hình máy vi tính

8 Tài Liệu | Chia sẻ: tvs_caodangnghe | Ngày:05/12/2014 | Lượt xem:6 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0

Đăng nhập để bình luận